název:

lokalita:

hledat pouze

Klášťov

V lokalitě Klášťov se nacházejí nejvýše položené pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiska na Moravě. Klášťov v době velkomoravské představoval centrální hradisko pro celou oblast jižního Valašska. Na tomto kultovním místě byly objevené železné předměty, a uvádí se, že byly přinášeny jako obětiny (bůh bouře a hromu). Klášťov, by mohl být první takovouto lokalitou, nejen na území naší republiky, ale i v širším kontextu střední Evropy. Nicméně dle názorů odborníků existují i jiná vysvětlení.

První zprávy o této lokalitě, která se nachází v nadmořské výšce 753 m (vrcholové skalisko „Čertův kámen“) na katastru obce Vysoké Pole, se objevují až na konci 19. století, vůbec poprvé u J. Kučery (ČVSMO VII, 1890)  a u E. Pecka (Okresní hejtmanství holešovské, 1892).

V roce 2005 – 2007  bylo provedeno podrobné geodetické zaměření lokality a proveden  archeologický průzkum pod vedením PhDr. Jiřího Kohoutka, CSc. z ÚAPP Brno.  Souběžně byl v areálu hradiska i vně prováděn průzkum pomocí detektoru kovů, kde bylo objeveno 15 depotů.

Výsledky tohoto  výzkumu byly naprosto šokující. Nález depotu železných předmětů v sondě „Y“ představuje zatím vůbec největší soubor železných předmětů v této oblasti jihovýchodní Moravy.

Celkově dosáhl počet nalezených železných předmětů na Klášťově počtu přes cca 700 kusů jednotlivých předmětů. Zastoupeny jsou jak zbraně (sekery – bradatice, hroty šípů, zlomek čepele meče apod.), tak i součásti výbavy jezdce a koně (ostruhy, podkovy, udidla, třmeny). Dále pak předměty zemědělské výbavy (krojidla, srpy, kosy), předměty na zpracování dřeva (pily, vrtáky, apod.). V několika exemplářích se objevily i předměty z olova (např. přesleny). Takovýto nálezový soubor je na území našeho státu jedinečný.

Vrchol hory je obehnán oválným kamenným valem, který je po celé délce dobře patrný. Jen na straně nejprudšího srázu přechází v terasovitý schod. Není známo, kdy a jakým způsobem staroslovanské hradiště na Klášťově zaniklo. Snad by se jeho zánik dal uvádět v souvislosti s vpádem Maďarů a zánikem Velkomoravské říše na začátku X. století.

Adresa

klášťov

Kontakt

telefon: 577 350 168
fax: 577 310 436

Kontaktní osoba

OÚ Vysoké Pole

Turistické cíle

všechny
Národní kulturní památník Ploština
Drnovice
1.4 km
Národní kulturní památník Ploština připomíná vyvraždění stejnojmenné pasekářské osady nacisty na konci 2. světové války za podporu partyzánů. ...
Svéradov
Pozděchov
1.7 km
Pod kopcem Svéradov (737 m) prý byla v dávné minulosti osada stejného jména, v 10. století u ní potulný rytíř postavil dřevěný hrad. Byl však dobrodru...
Kostel sv.Cyrila a Metoděje
Bratřejov
2.4 km
Farní katolický kostel sv. Cyrila a Metoděje pochází z roku 1890 a je vystavěn ve slohu novogotickém. Fara byla zřízena až v roce 1898. Kostel sv. Cy...

Aktivity

všechny
Lyžařský svah Pozděchov
Lyžařský svah Pozděchov
Pozděchov
1.9 km
Lyžařský svah Pozděchov se nachází v nejvyšší části Vizovické vrchoviny v nadm. výšce 570-650 m n. m. Je vhodný zejména pro rekreační lyžování, rodiny...
Volejbalové hřiště TJ
Volejbalové hřiště TJ
Pozděchov
3.0 km
Střelnice - Frant. Zicha
Střelnice - Frant. Zicha
Pozděchov
3.0 km
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest