Žítková

Kultura a tradice

Žítková je charakteristická stále připomínanými lidovými písněmi a krásnými výšivkami. Zvláštním fenoménem pro Žítkovou je lidové léčitelství.

Slovní popis polohy obce

Obec Žítková leží asi 18 km východně od Uherského Brodu při hranicích se Slovenskem severně od Starého Hrozenkova na území CHKO Bílé Karpaty.

Stručná historie obce

Obec vznikla po roce 1750 a byla známá svými "bohyněmi" (čarodějkami), které zde věštívaly. Základem pro název obce bylo slovo „žítek“ neboli život, který musel být obnovován na území často pustošeném válkami. Pohraniční oblast často pustošily nájezdy Tatarů, Hunů a Kuruců v 16. až 17. století. Místní lidé se živili pastevectvím a domácí výrobou dřevěného nářadí, část odcházela za sezónními pracemi mimo Kopanice. Ke každému statku patřilo kolem pěti hektarů obdělávané zemědělské půdy.

Nejvýznamnější památky

Dochovala se zde řada krásných příkladů lidové architektury Moravských Kopanic. Souborem původních domů jsou stavení č. p. 29, 43, 48, 49, 72 a stodoly č. p. 21, 70, 76. Nová kaple Panny Marie Kopanické zapadá do krajiny a neruší historický ráz obce.

Přírodní zajímavosti

Na katastru obce se nachází několik zajímavých přírodních území. Jsou to především přírodní rezervace Hutě a Pod Žítkovským vrchem, ale zajímavé jsou i Bedové či Koprvasy, nechráněné pastviny s výskytem cenných druhů rostlin. Z okolí Žítkové jsou nádherné výhledy na slovenská pohoří na levém břehu řeky Váhu.

Možnosti trávení dovolené

Žítková je typická kopaničářská obec s roztroušenou zástavbou. Patří do národopisného regionu Moravské Kopanice. Pro svou polohu a překrásné prostředí má výborné podmínky pro krátkodobou i dlouhodobou rekreaci. Cyklotrasa Přírodou Bílých Karpat protínající Žítkovou je středně obtížná. Vede od jihu po severní výběžek Bílých Karpat a umožní poznat členitou karpatskou krajinu s listnatými lesy a háji, pastvinami, květnaté orchideové louky, typické kopaničářské obce jako je Žítková, sady s původními starými odrůdami ovoce, vzácné a chráněné druhy živočichů a rostlin. Trasa začíná ve Strážnici a pokračuje do Valašských Klobouk. V obci se 191 obyvateli je návštěvníkům i domácím k dispozici přírodní koupaliště a fotbalové hřiště se zázemím. Nedávno byla dokončena oprava rekreačního zařízení v dolní části obce, nejčastěji využívané pro ozdravné pobyty dětí s dýchacími problémy. V obci je vybudován kvalitní wellness hotel Kopanice**** poskytující komplexní služby pro turisty.

Adresa

Žítková
687 74 Žítková

Kontakt

Turistické cíle

všechny
Moravské Kopanice
Moravské Kopanice
Žítková
Moravské Kopanice se rozkládají na moravsko-slovenském pomezí uprostřed chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Patří sem obce Starý Hrozenkov, Vápeni...
PR Pod Žítkovským vrchem
PR Pod Žítkovským vrchem
Žítková
Přírodní rezervaci Pod Žítkovským vrchem tvoří pastvina cca 500 m severovýchodně od Žítkovského vrchu. Byla vyhlášena v roce1991, její výměra je 16,05...
PR Hutě
PR Hutě
Žítková
Přírodní rezervaci Hutě tvoří bývalé pastviny s rozptýlenou zelení, mokřady, pramennými vývěry a lesíky severovýchodně od obce Žítková. Rezervace byla...
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest