Pozděchov

Slovní popis polohy obce

Obec Pozděchov leží při jihozápadní hranici vsetínského okresu a v severní části Vizovické vrchoviny, 17 km jižně od Vsetína.

Stručná historie obce

První písemné zmínky o Pozděchovu jsou uloženy v písemnostech vizovického zámku z roku 1361, kdy patřil k panství cisterciáckého kláštera ve Vizovicích a vznikl sloučením osad Pozděchova a Svéradova. Pravděpodobně však došlo k založení obce už v 11. století, kdy se tvořily osady končící na „-ov“. Předpokládá se, že majitelem katastru obce byl nějaký Pozděrad, řečený Pozděch, a podle něj dostala vesnice jméno. V Pozděchově bylo v polovině 16. století osmnáct usedlostí. Obec řídil fojt, který byl určen majitelem vizovického panství. V roce 1644 bylo za aktivní protihabsburský odboj popraveno pět místních obyvatel. Po třicetileté válce zůstalo v obci jen 18 rodin usedlíků. Roku 1663 byl celý Pozděchov vypálen Turky a později čelila obec i několika nájezdům kuruckých kmenů. Do roku 1849 byl Pozděchov součástí panství Vizovice, pak okresu Uherský Brod, Holešov, Zlín a od roku 1949 se stal součástí okresu Vsetín. V letech druhé světové války mnoho usedlíků aktivně spolupracovalo s partyzány z 1. Partyzánské brigády Jana Žižky.

Nejvýznamnější památky

Pro tak malou vesnici (585 obyvatel) jsou netypické dva kostely. Katolický kostel sv. Jiří byl postaven v letech 1700–1710, pravděpodobně na místě staršího kostela. V roce 1869 bylo povoleno zřízení vlastní evangelické farnosti a v roce 1890 byl vysvěcen kostel evangelický. Uprostřed pozděchovských lesů, v údolí Trubiska, postavili šlechtici z Vizovic letní sídlo. Dřevěný zámeček se dochoval až do současnosti. V blízkosti stavby byly vybudovány rybníky a vyvěrá na povrch také sirný pramen. Nyní je dřevěný zámeček v majetku místního mysliveckého sdružení.

Kultura a tradice

Velkou tradici má v obci ochotnické divadlo, které každoročně vystupuje na Den matek. Z dalších společných akcí lze jmenovat plesy, oslavy masopustu, pouť na sv. Jiří, hody a taneční zábavy. Dětskou záležitostí je aprílové otevírání studánek, dětský den plný her a pohádkový les, který je spojený s turistickým pochodem na Syrákov.

Přírodní zajímavosti

Krajina kolem Pozděchova je obklopená horami Klášťov, Vartovna a Svéradov, který je nejvyšším bodem katastru (736 m n. m.). Obcí protéká malý potok Pozděchůvka pramenící pod horou Svéradov a vlévající se do Senice. Území Pozděchova je z 60 procent pokryto lesy, přičemž větší část tvoří jehličnany. Po několika letech se do potoka opět vrátili pstruzi a dokonce se objevili i raci. V katastru obce vyvěrají tři prameny s pitnou vodou. U Pozděchova je chráněné naleziště šafránu bělokvětého.

Možnosti trávení dovolené

Pozděchov čítá okolo 229 domů, z nichž nejsou všechny obydleny. Jsou to většinou roubené chalupy s původní architekturou, o které mají zájem především lidé z měst toužící po rekreaci v klidném prostředí. Na jiné nocležníky pamatují v turistické ubytovně. Obec Pozděchov je členem Sdružení obcí Hornolidečska. Propojením obcí společnou cyklotrasou vznikla tzv. Hornolidečská magistrála, kterou obce budují společně.

Místní pověsti

V okolí Pozděchova se nachází chráněná šafránová louka. Podle pověsti se šafrán dostal do Pozděchova v době nájezdů Tatarů, kteří si přivezli seno pro své koně. Při krmení vypadlo ze sena několik semínek šafránu, ta se rychle ujala a šafrán se rozšířil tak, že dnes tvoří celé louky těchto vzácných květů. (Pěstování šafránu je velmi nákladné. Na získání 1 kg suchého šafránu je totiž zapotřebí až 100 000 květů.)

Adresa

Pozděchov

Turistické cíle

všechny
Římskokatolický kostel sv.Jiří
Pozděchov
Římskokatolický kostel sv. Jiří z let 1700 - 1710 zbudoval na místě starého kostelíku majitel Vizovic Prokop hrabě z Gollena. Nad hlavním vchodem do k...
Peškova Lípa
Peškova Lípa
Pozděchov
Památný strom...
Evangelický kostel
Pozděchov
Evangelický kostel, jeho stavba byla dokončena roku 1871, po postupném vybavování byl posvěcen roku 1895. ...
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest