Pozděchov

Slovní popis polohy obce

Obec Pozděchov leží při jihozápadní hranici vsetínského okresu a v severní části Vizovické vrchoviny, 17 km jižně od Vsetína.

Stručná historie obce

První písemné zmínky o Pozděchovu jsou uloženy v písemnostech vizovického zámku z roku 1361, kdy patřil k panství cisterciáckého kláštera ve Vizovicích a vznikl sloučením osad Pozděchova a Svéradova. Pravděpodobně však došlo k založení obce už v 11. století, kdy se tvořily osady končící na „-ov“. Předpokládá se, že majitelem katastru obce byl nějaký Pozděrad, řečený Pozděch, a podle něj dostala vesnice jméno. V Pozděchově bylo v polovině 16. století osmnáct usedlostí. Obec řídil fojt, který byl určen majitelem vizovického panství. V roce 1644 bylo za aktivní protihabsburský odboj popraveno pět místních obyvatel. Po třicetileté válce zůstalo v obci jen 18 rodin usedlíků. Roku 1663 byl celý Pozděchov vypálen Turky a později čelila obec i několika nájezdům kuruckých kmenů. Do roku 1849 byl Pozděchov součástí panství Vizovice, pak okresu Uherský Brod, Holešov, Zlín a od roku 1949 se stal součástí okresu Vsetín. V letech druhé světové války mnoho usedlíků aktivně spolupracovalo s partyzány z 1. Partyzánské brigády Jana Žižky.

Nejvýznamnější památky

Pro tak malou vesnici (585 obyvatel) jsou netypické dva kostely. Katolický kostel sv. Jiří byl postaven v letech 1700–1710, pravděpodobně na místě staršího kostela. V roce 1869 bylo povoleno zřízení vlastní evangelické farnosti a v roce 1890 byl vysvěcen kostel evangelický. Uprostřed pozděchovských lesů, v údolí Trubiska, postavili šlechtici z Vizovic letní sídlo. Dřevěný zámeček se dochoval až do současnosti. V blízkosti stavby byly vybudovány rybníky a vyvěrá na povrch také sirný pramen. Nyní je dřevěný zámeček v majetku místního mysliveckého sdružení.

Kultura a tradice

Velkou tradici má v obci ochotnické divadlo, které každoročně vystupuje na Den matek. Z dalších společných akcí lze jmenovat plesy, oslavy masopustu, pouť na sv. Jiří, hody a taneční zábavy. Dětskou záležitostí je aprílové otevírání studánek, dětský den plný her a pohádkový les, který je spojený s turistickým pochodem na Syrákov.

Přírodní zajímavosti

Krajina kolem Pozděchova je obklopená horami Klášťov, Vartovna a Svéradov, který je nejvyšším bodem katastru (736 m n. m.). Obcí protéká malý potok Pozděchůvka pramenící pod horou Svéradov a vlévající se do Senice. Území Pozděchova je z 60 procent pokryto lesy, přičemž větší část tvoří jehličnany. Po několika letech se do potoka opět vrátili pstruzi a dokonce se objevili i raci. V katastru obce vyvěrají tři prameny s pitnou vodou. U Pozděchova je chráněné naleziště šafránu bělokvětého.

Možnosti trávení dovolené

Pozděchov čítá okolo 229 domů, z nichž nejsou všechny obydleny. Jsou to většinou roubené chalupy s původní architekturou, o které mají zájem především lidé z měst toužící po rekreaci v klidném prostředí. Na jiné nocležníky pamatují v turistické ubytovně. Obec Pozděchov je členem Sdružení obcí Hornolidečska. Propojením obcí společnou cyklotrasou vznikla tzv. Hornolidečská magistrála, kterou obce budují společně.

Místní pověsti

V okolí Pozděchova se nachází chráněná šafránová louka. Podle pověsti se šafrán dostal do Pozděchova v době nájezdů Tatarů, kteří si přivezli seno pro své koně. Při krmení vypadlo ze sena několik semínek šafránu, ta se rychle ujala a šafrán se rozšířil tak, že dnes tvoří celé louky těchto vzácných květů. (Pěstování šafránu je velmi nákladné. Na získání 1 kg suchého šafránu je totiž zapotřebí až 100 000 květů.)

Adresa

Pozděchov

Turistické cíle

všechny
Původní dřevěná stavba s čp.116
Původní dřevěná stavba s čp.116
Pozděchov
V obci se dochovala roubená valašská lidová chalupa z roku 1874 s obytnou jizbou, komorou a chlévem. Interiér zachován s původní pecí a s kachlovými k...
Lovecký zámeček Trubiska
Pozděchov
V lesnatém údolí Trubiska se nachází dřevěný zámeček s rybníčky a sirnatými prameny, bývalé letní sídlo vizovické vrchnosti. Dnes slouží mysliveckému ...
Lyžařský svah Pozděchov
Pozděchov
V nejvyšší části Vizovické vrchoviny v nadmořské výšce 570 až 650 metrů se nalézá svah, který uvítají zejména rodiny s dětmi nebo začínající lyžaři. Z...
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest