Střelná

Slovní popis polohy obce

Příhraniční obec Střelná leží na moravsko-slovenské hranici v Lyském průsmyku, který odděluje Bílé Karpaty na jihu od Javorníků na severu.

Stručná historie obce

Přibližná doba vzniku obce je spojena s válečnou výpravou Přemysla Otakara do Uher a zabezpečením moravského pomezí. V okolí hranice v lesích Tisůvek byla vybudována tvrz s obranným valem a osadníci měli za úkol ochranu hranice a průsmyku (osadníci – lučištníci – střelci – odtud pozdější název obce Střelná). První zmínky o obci jsou z roku 1479. Střelná byla součástí brumovského panství, stejně jako okolní obce. První přesnější údaj o počtu obyvatel Střelné je až z roku 1764, kdy císařovna Marie Terezie nařídila očíslování domů a vedení evidence obyvatel. Místopisec Schwoy ve své Topografii uvádí v roce 1790 tyto údaje: obec Střelná - 456 duší, 71 domů, 90 rodin, 250 jiter půdy. Počtem 600 obyvatel a rozlohou 929 hektarů patří Střelná mezi menší obce okresu.

Nejvýznamnější památky

Původní zástavbu tvořily roubené dřevěné chalupy, z nichž se dochovalo velmi málo - dřevěná zvonice z roku 1727, chalupa č. p. 18 se stodolou, seníky. Původní zvon z dřevěné zvonice je umístěn ve věži kostela (1727).

Kultura a tradice

Ze společenských akcí se udržuje Tříkrálová obchůzka, hasičský ples, masopustní průvody fašanky, Končinová zábava s pochováváním basy nebo pouť. V obci působí netradiční dechovka Čertovka. Původně se ve Střelné slavili kateřinské hody. Po posvěcení kostela, zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté, začala tradice pouti a hody zanikly.

Přírodní zajímavosti

Obcí protéká potok Střelenka,. Nejvyšší horou v okolí je Končitá (817 m. n. m.), přímo nad obcí se vypíná kopec Čubek (678 m. n. m.). Severní část obce leží na území CHKO Beskydy. V obci stojí památná lípa z konce 17. století.

Možnosti trávení dovolené

Obec Střelná je obklopená lesy, terénem pro různé výlety do přírody s možností houbaření. Cílem může být i rozhledna, severně po značené stezce v katastru obce Francova Lhota. Další turisticky značená trasa vede k televiznímu vysílači na Královci s možností občerstvení v turistické chatě. Obcí prochází nově vybudovaná Hornolidečská magistrála - turistická trasa, kterou lze absolvovat pěšky i na kole. V roce 2006 byla otevřena naučná stezka Javornický hřeben, která začíná ve Střelné a vede po hřebeni Javorníků. Je netradičně značená reliéfy umístěnými na kamenech. Celou východní hranicí katastru sousedí obec Střelná se Slovenskou republikou a v katastru obce je silniční hraniční přechod.

Adresa

Střelná

Turistické cíle

všechny
Chalupa se stodolou čp. 18
Chalupa se stodolou čp. 18
Střelná
Chalupa byla původně usedlost dokládající starou zástavbu obce a tvořící malebné pozadí patrové zvoničky. Kromě chalupy s typickým valašským štítem a ...
Valašská zvonice
Valašská zvonice
Střelná
Starobylá valašská zvonice východního typu z roku 1727. Původní zvon byl za II. světové války odvezen pro zbrojařské účely. Podařilo se jej zachránit ...
1.	Kostel Nanebevzetí Panny Marie
1. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Střelná
Stavba ukončena v roce 1971, vysvěcen 22. 8. 1992 pomocným biskupem olomouckým Mons. Josefem Hrdličkou. Zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté (15.8. – pouť...
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest