Střelná

Slovní popis polohy obce

Příhraniční obec Střelná leží na moravsko-slovenské hranici v Lyském průsmyku, který odděluje Bílé Karpaty na jihu od Javorníků na severu.

Stručná historie obce

Přibližná doba vzniku obce je spojena s válečnou výpravou Přemysla Otakara do Uher a zabezpečením moravského pomezí. V okolí hranice v lesích Tisůvek byla vybudována tvrz s obranným valem a osadníci měli za úkol ochranu hranice a průsmyku (osadníci – lučištníci – střelci – odtud pozdější název obce Střelná). První zmínky o obci jsou z roku 1479. Střelná byla součástí brumovského panství, stejně jako okolní obce. První přesnější údaj o počtu obyvatel Střelné je až z roku 1764, kdy císařovna Marie Terezie nařídila očíslování domů a vedení evidence obyvatel. Místopisec Schwoy ve své Topografii uvádí v roce 1790 tyto údaje: obec Střelná - 456 duší, 71 domů, 90 rodin, 250 jiter půdy. Počtem 600 obyvatel a rozlohou 929 hektarů patří Střelná mezi menší obce okresu.

Nejvýznamnější památky

Původní zástavbu tvořily roubené dřevěné chalupy, z nichž se dochovalo velmi málo - dřevěná zvonice z roku 1727, chalupa č. p. 18 se stodolou, seníky. Původní zvon z dřevěné zvonice je umístěn ve věži kostela (1727).

Kultura a tradice

Ze společenských akcí se udržuje Tříkrálová obchůzka, hasičský ples, masopustní průvody fašanky, Končinová zábava s pochováváním basy nebo pouť. V obci působí netradiční dechovka Čertovka. Původně se ve Střelné slavili kateřinské hody. Po posvěcení kostela, zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté, začala tradice pouti a hody zanikly.

Přírodní zajímavosti

Obcí protéká potok Střelenka,. Nejvyšší horou v okolí je Končitá (817 m. n. m.), přímo nad obcí se vypíná kopec Čubek (678 m. n. m.). Severní část obce leží na území CHKO Beskydy. V obci stojí památná lípa z konce 17. století.

Možnosti trávení dovolené

Obec Střelná je obklopená lesy, terénem pro různé výlety do přírody s možností houbaření. Cílem může být i rozhledna, severně po značené stezce v katastru obce Francova Lhota. Další turisticky značená trasa vede k televiznímu vysílači na Královci s možností občerstvení v turistické chatě. Obcí prochází nově vybudovaná Hornolidečská magistrála - turistická trasa, kterou lze absolvovat pěšky i na kole. V roce 2006 byla otevřena naučná stezka Javornický hřeben, která začíná ve Střelné a vede po hřebeni Javorníků. Je netradičně značená reliéfy umístěnými na kamenech. Celou východní hranicí katastru sousedí obec Střelná se Slovenskou republikou a v katastru obce je silniční hraniční přechod.

Adresa

Střelná

Turistické cíle

všechny
Chalupa se stodolou čp. 18
Chalupa se stodolou čp. 18
Střelná
Chalupa byla původně usedlost dokládající starou zástavbu obce a tvořící malebné pozadí patrové zvoničky. Kromě chalupy s typickým valašským štítem a ...
Železniční tunel
Železniční tunel
Střelná
Zajímavostí obce je také železniční tunel, který byl součástí výstavby železniční trati Horní Lideč – Púchov, na které byl slavnostně zahájený provoz ...
Valašská zvonice
Valašská zvonice
Střelná
Starobylá valašská zvonice východního typu z roku 1727. Původní zvon byl za II. světové války odvezen pro zbrojařské účely. Podařilo se jej zachránit ...
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest