Dolní Lhota

Slovní popis polohy obce

Obec Dolní Lhota leží v údolí říčky Horní Olšavy na hranici chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, asi 6 km severovýchodně od Luhačovic.

Stručná historie obce

Dolní Lhota byla vždy zemědělskou obcí bez většího podílu průmyslu. Dolní Lhota byla založena patrně ve stejné době jako Lhota Horní, v písemných pramenech se však objevuje až r. 1449, kdy moravští stavové vykoupili hrady Sehradice a Starý Světlov spolu se všemi vesnicemi, mezi nimiž se jmenují také „dvě Lhotce“. Obě Lhoty byly majetkem církevním, který olomoučtí biskupové propůjčovali jako léno. Nejčastěji byly obě osady v držení pánů světlovských, kteří od konce 15. století sídlili na hradě Nový Světlov nad Bojkovicemi. Po r. 1850 patřila Dolní Lhota k soudnímu okresu Vizovice. V r. 1964 byly Horní a Dolní Lhota spojeny pod MNV Lhota u Luhačovic, o čtyři roky později byly znovu rozděleny na dvě samostatné obce. V procesu integrace byl pak r. 1980 ustaven společný MNV pro obě Lhoty, Sehradice a Slopné. Od 24. 11. 1990 jsou všechny tyto obce opět samostatné, s vlastními obecními úřady.

Nejvýznamnější památky

K místním zajímavostem patřil roubený mlýn u silnice směrem na Luhačovice. Byl však poničen zimou a v současné době již prakticky neexistuje.

Kultura a tradice

Obyvatelé vesnice se scházejí při fašankovém průvodu s následnou masopustní zábavou. Tradici má také kácení máje.

Přírodní zajímavosti

Na jihovýchodě je katastrální území obce lemováno lesními porosty s kopcem Kameničná (571 m). Lesnatost kolem 43 procent svědčí o předpokladu silné ekologické stability.

Možnosti trávení dovolené

V zimním i letním období je možné provozovat pěší turistiku po okolí Dolní Lhoty po značených turistických stezkách. Dolní Lhotou prochází frekventovaná komunikace Luhačovice - Zlín, na kterou se v obci napojuje další silnice vedoucí do Valašských Klobouk. Nejbližší železniční stanice jsou Luhačovice (7 km) na trati Luhačovice - Uherský Brod nebo Zádveřice (10 km) na trati Otrokovice - Zlín - Vizovice.

Adresa

Dolní Lhota

Turistické cíle

všechny
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest