Březová [ZL]

Slovní popis polohy obce

Obec Březová leží severozápadně od města Vizovice, pod jižními výběžky Hostýnských vrchů a severními svážnicemi Vizovické vrchoviny, v údolí pod přehradní nádrží Slušovice.

Stručná historie obce

Původ názvu obce je patrně odvozen od slova bříza, tedy od specifického druhu dřeviny. Strom je také ve znaku obce. První zmínky o Březové jsou známy ze starých kronik již z roku 1407 a zaznamenaných později v tzv. zemských deskách kraje olomouckého z roku 1509. Další věcné a historické zmínky jsou písemně zaznamenány v dokumentech muzejních z let 1671, 1718, 1751, 1846, přičemž v dokumentu z roku 1872 se již obec nazývá dnešním názvem Březová. Katastrální rozloha obce je 320 ha a první řádný záznam v pozemkové knize pochází z roku 1805. Obec, patřila k Lukovskému panství, podobně jako mnoho dalších v oblasti Moravy. Pohromou pro malou obec byla epidemie cholery, která kolem roku 1833 zasáhla nejen obec, ale i široké okolí. Podle správního řádu patřila obec Březová v rozmezí let 1850 až 1855 do soudního okresu Uherský Brod, v letech 1855 – 1868 byla součástí okresu vizovického, 1868 – 1935 patřila do okresu Holešov. Po vytvoření okresu Zlín byla jeho součástí až do roku 1949. Po správních reformách a komunistickém převzetí moci ve státě a přejmenování Zlína na Gottwaldov, patřila obec pod Gottwaldov až do roku 1960. Od roku 1976 byla správa obce převedena pod MNV Slušovice. Tato správa trvala až do roku 1990, kdy se Březová opět osamostatnila. K obci Březová patří také osada Nové Dvory, kde jsou v současnosti rozvíjeny podnikatelské aktivity.

Nejvýznamnější památky

Pomník T. G. Masaryka byl v obci Březová u Zlína postaven a odhalen 19. 6. 1936 před Národní školou. Pomník v životní velikosti postavil kulturní spolek Národní jednoty. Za II. světové války v roce 1942 musela být socha odstraněna na příkaz Okresního soudu ve Zlíně. Socha byla sundána a uschována ve škole. Po udání v roce 1943 místním občanem na německé gestapo, které sídlilo v zámku ve Zlíně, musela se socha T. G. Masaryka za dohledu četnické stanice ve Slušovicích rozbít. Její obnova po skončení války již nebyla možná. V roce 1945 byl odhalen pomník nový. Nová socha byla dílem sochaře Daňka ze Zlína, který vytvořil i první sochu v roce 1936. V popředí stojí pomníček padlým občanům z první světové války.

Kultura a tradice

Ke kulturním tradicím patří podzimní hody vždy plánované na třetí říjnovou sobotu. Z dalších akcí je to setkání obcí se společným názvem Březová – Brezová.

Možnosti trávení dovolené

V obci je veřejně přístupné fotbalové hřiště.

Adresa

Březová [ZL]
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest