Hrobice

Slovní popis polohy obce

Obec Hrobice leží na kopci ze Slušovic do Lukova, v podhůří Hostýnských hor. Obec je vzdálená 10 km severozápadně od Vizovic a 15 km severovýchodně od Zlína.

Stručná historie obce

Poprvé se o obci hovoří roku 1446 v zemských deskách kraje olomouckého. Některé prameny sice uvádějí existenci osady již v roce 1376, ale to není věrohodně podloženo. Název obce není odvozen - jak by se zdálo na první pohled - od slova hrob, nýbrž vznikl přidáním přípony -ice k osobnímu mužskému jménu Hrob. Vyjadřuje ves lidí, kteří byli poddáni svému pánu Hrobovi. Existuje sice verze, podle níž dostala ves název po jamách a výmolech, kterých bylo v okolí hodně, je však jen velmi málo pravděpodobná. Ve druhé čtvrtině 16. století začali do kraje pronikat potomci valašských kolonistů, kteří přišli z rumunského Sedmihradska. Dělo se tak v době, kdy katolictví bylo na ústupu a šířily se reformační církve, jejichž příslušníky se Valaši stávali. Tento fakt ostatně potvrzuje skutečnost, že v l6. století byla téměř celá hrobická osada českobratrského vyznání. Náboženské nepokoje té doby a valašské povstání však zasáhlo osudově do této části země. Tenkrát zanikl i hrobický českobratrský kostel, který s největší pravděpodobností lehl popelem. Později byla ves osídlena katolickým obyvatelstvem a přifařena ke Slušovicím. Ve druhé polovině 19. století dochází k nárůstu dobytkářství, zejména chovu skotu, rozšiřuje se ovocnářství, hlavně pěstování švestek. V roce 1912 započala stavba zkušební přehrady v údolí Janůvky, tehdy však dílo ještě nebylo realizováno. To se podařilo v témže místě až o 60 let později.

Nejvýznamnější památky

Zvonice, která se v roce 1993 dočkala rekonstrukce, byla na dolním konci Hrobic vystavěna v roce 1913, a v roce 2003 byla zapsána do seznamu kulturních památek. Kaple Panny Marie Sedmibolestné s parkovou úpravou přilehlého okolí pochází z roku 1994. Hasičskou zbrojnici zdobí dřevořezba sochy sv. Floriána. Boží muka z roku 1993 stojí v osadě Nové Dvory. Před budovou obecního úřadu se nachází pískovcový kříž.

Kultura a tradice

K datu 6. ledna se váže Slavnost Zjevení Páně. Tři Králové, převlečení chlapci, navštěvují domy a koledují. Sobota před Popeleční středou je vyhrazena fašanku neboli masopustu s voděním medvěda a maškarním průvodem. Velikonoční období připomínají místní chlapci klabáním s klabačkami, které začíná modlitbou u zvonice. Na velikonoční pondělí chodí chlapci a mládenci na "šlahačku". Májové pobožnosti v měsíci květnu se odehrávají u kaple Panny Marie Sedmibolestné. První a poslední májová se koná za doprovodu hudebníků z Hrobic a okolí. Na počátku května vítá mládež příchod jara stavěním máje. Tradici mají taneční zábavy v pohostinství a v areálu výletiště na Dubíčku. Na polovinu září vychází dle tradice nedělní Poutní slavnost u kaple Panny Marie Sedmibolestné. Hody v Hrobicích slaví o třetí říjnové neděli. V předvečer svátku sv. Mikuláše chodí po domech převlečení chlapci i děvčata za Mikuláše, anděla a čerta. Dětem předávají dárky.

Přírodní zajímavosti

Na katastru obce Hrobice se nachází převážná část vodárenské nádrže Slušovice.

Možnosti trávení dovolené

Katastrem obce procházejí turistické stezky směřující z Vizovických do Hostýnských vrchů.

Adresa

Hrobice

Ubytování a služby

Turistické cíle

všechny
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest