Lutonina

Nejvýznamnější památky

Z historických památek se jich v obci mnoho nedochovalo. Nejvýznamnější kulturní památkou je kovárna, natrvalo umístěná ve skansenu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Za zmínku stojí roubená komora u č. p. 34. Nad vsí je zřetelná trasa železnice Vizovice – Valašská Polanka, rozestavěná ve 30. letech minulého století firmou Baťa.

Kultura a tradice

V minulosti v obci působilo několik zájmových spolků. Nejstarším je hasičský ustavený v roce 1909. Po druhé světové válce působila v obci „ Lutonská dechovka“.

Přírodní zajímavosti

Na katastru obce, asi 1,5 km severovýchodně od obce, se nachází jedno z nejstarších chráněných území v okrese Zlín - přírodní památka Průkopa. Založena bylo v roce 1951 především k ochraně silně ohroženého střevíčníku pantoflíčku a dalších teplomilných a suchomilných rostlinných druhů charakteristických pro svahová prameniště. V nedávné době byla do plochy přírodní památky zahrnuta i skalnatá soutěska. V katastru obce se nachází také silný minerální pramen.

Možnosti trávení dovolené

Obec Lutonina se nachází v blízkosti města Vizovic, kde je mnohem větší množství využití jak kulturního i společenského. Přesto obec zaujme množstvím turistických tras v krásné valašské přírodě. Cyklostezka spojuje město Vizovice a obec Jasennou.

Slovní popis polohy obce

Obec Lutonina se nachází 3 km severovýchodně od Vizovic a 15 km východně od Zlína v údolí potoka Lutoninky.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o Lutonině pochází z roku 1261. V zakládací listině vizovického kláštera se píše o tom, že byla obec darována klášteru spolu s osadou Vizovice a dalšími 24 obcemi. K vizovickému panství patřila Lutonina až do roku 1848, kdy došlo k zániku feudálního systému. Utužování nevolnictví a náboženského útlaku vedlo v letech 1621- 1644 k řadě valašských povstání. Povstání valašského lidu vypuklo na přelomu roku 1620 -1621 a teprve po dvaceti letech se podařilo habsburské vládě jej potlačit. Všichni účastníci odboje byli krutě potrestáni. Z Lutoniny bylo odsouzeno devět obyvatel k trestu smrti.

Adresa

Lutonina

Ubytování a služby

Turistické cíle

všechny
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest