Trnava

Slovní popis polohy obce

Obec Trnava leží na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů asi 8,5 km severně od města Vizovice.

Stručná historie obce

Místní jméno pro valašskou vesnici vzniklo přidáním přípony -ava k základu trn a znamenalo trnité místo nebo říčku tekoucí trním. V zakládací listině vizovického kláštera se hovoří o potoku Trnava, ves v té době ještě neexistovala. Vznikla pravděpodobně v první polovině 14. století. Poprvé se v historických pramenech obec objevuje v roce 1368, kdy ji Aleš z Komarova prodal Jaruškovi z Vícemilic, v roce 1384 patřila Filipovi z Vícemilic. Později tuto obec vlastnil markrabě Jošt, který ji v roce 1397 postoupil Ješkovi ze Šternberka. Za třicetileté války se v okolí Vizovic rozmohlo lupičství. Roku 1640 byl v Olomouci sťat a vpleten do kola trnavský loupežník Pavel Píšťalka. V roce 1866 obec postihla epidemií cholery a hodně původního obyvatelstva nemoci podlehlo. Až do roku 1906 byla obec součástí farnosti Slušovic. Škola v Trnavě existuje od počátku 19. století. Původní škola byla jednotřídní. Roku 1895 byla rozšířena na trojtřídní. Od roku 1956 a i v současnosti má nově rekonstruovaná škola devět tříd. Školní knihovnu založil učitel Kratochvíl v roce 1886. V polovině 19. století nebyly v obci velké živnosti. Existoval zde jeden mlýn s hornospádovým pohonem. V roce 1930 už byly registrovány 73 živnosti. V obecní pečeti z roku 1728 je jelen na pahorku, od roku 1991 má obec nově zpracovaný znak, na kterém je zlatý jelen stojící na stříbrném meči. Nejznámější samoty obce jsou Dolina, Dvořisko, Paprádná, Skalky, Bařiny, Janůvky, U Komárů, Miluchov, Luhy, Žára a další.

Nejvýznamnější památky

Dochovaná jsou dřevěná stavení dokládající řemeslnou zručnost a přirozené estetické cítění předků. V některých dřevěnicích jsou dodnes k viděné sklípky, seníky a další drobné stavby. V letech 1905-1906 byl na náklady obce vystavěn kostel vysvěcený v roce 1911. Zasvěcen je svátku Navštívení Panny Marie.

Kultura a tradice

Ještě do roku 1989 zpestřoval kulturní život v obci Divadelní soubor Osvětové besedy. Mezeru ve společenském a kulturním dění dnes vyplňuje Klub křesťanských žen a Klub křesťanské mládeže. Tradici mají přátelská setkání obcí stejnojmenného názvu z České i Slovenské republiky.

Přírodní zajímavosti

Trnava je nejdelší obcí přírodního parku Hostýnské vrchy. Katastrem protéká potok s názvem Trnávka. Geologické podloží tvoří karpatský flyš, proto se zde vyskytují četné pískovcové bloky. Celkový obraz krajiny dokreslují rozlehlé pastviny se stády ovcí a půvabné dřevěnice. Na území obce se nachází unikátní Jalovcová louka, která byla vyhlášena přírodní památkou. Jalovec patří mezi ohrožené druhy rostlin. Místní lokalita je jednou z nejbohatších nalezišť jalovce v okolí Zlína.

Možnosti trávení dovolené

Zhruba stovka staveb je určena pro rekreační využití. V obci a jejím okolí je množství značených tras vhodných pro cykloturistiku i pěší túry v podhorském terénu. K dispozici je množství ubytovacích míst. V zimním období jsou v provozu dva lyžařské vleky. Okolí obce je místem, odkud není daleko k dalším zajímavým lokalitám. Mezi ně patří především krajské město Zlín se zámkem, muzeem obuvi, ZOO Lešná se zámkem, zámek Vizovice, hrad Malenovice, zřícenina hradu Lukova, ale i Luhačovice se svými lázněmi a přehradou.

Další témata (upřesněte)

Zajímavost: Trnava je nejdelší obec recesistického Valašského království. Trnava je rodištěm Romana Kresty, úspěšného jezdce rallye sportu a účastníka Rallye Monte Carlo.

Adresa

Trnava

Turistické cíle

všechny
Lyžařský areál Trnava - Luhy
Trnava
Lyžařský areál Trnava-Luhy leží ve výšce 502 m nad mořem. Celková délka sjezdových tratí je 1030 m. Hlavní sjezdovka je 480 m dlouhá, obrácená k jihu,...
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest