Vlčková

Slovní popis polohy obce

Obec leží v jihozápadní části Hostýnských vrchů, asi 12 km severovýchodně od Zlína.

Stručná historie obce

První písemná zmínka o vsi je z roku 1373, kdy je jmenována jako Wilzkow. Byla vždy součástí lukovského panství a patřila pod farní úřad v Kašavě, kam se chodilo i do školy. Na staré obecní pečeti je nápis WLCZKOWA a znakem vlk unášející ovečku. Ne náhodou - tehdy se vlci beze strachu přibližovali až k lidským obydlím a zvlášť v zimě často napadali ovčí stáda. Počátkem 17. století bylo v obci 15 usedlostí, mezi nimi i svobodný mlýn mlynáře Jury. Po třicetileté válce zůstalo jen 13 obydlených. V roce 1834 měla však již 54 domů a 403 obyvatel. Od té doby se počet domů více než zdvojnásobil, i když průměrný počet obyvatel se příliš neměnil. V roce 1773 koupil od vrchnosti fojtství Jan Kolář. Vykupování usedlostí pokračovalo a postupem času byly usedlosti vykoupeny všechny. V archivních pramenech patří k nejčastěji se vyskytujícím jménům Bořuta, Brtík, Drozdek, Drábek, Gajdošík, Halaška, Homolík, Kolář, Minář, Macík, Pliščák, Sadila, Šarman a Topič. V obci stávaly dva mlýny, dolní s pilou (tzv. Minářský podle rodu, v jehož byl držení) a horní. Zdrojem obživy bylo zemědělství a lesní hospodářství s dřevařskou výrobou (hrábě, žebříky, žebřiny, trakaře, dřevěné lopaty a šindel). Z řemeslníků jsou doloženi kolář, kovář, krejčí a švec. V současnosti žije ve Vlčkové necelých 400 obyvatel.

Nejvýznamnější památky

Kaplička s vyřezávaným křížem stojí uprostřed obce nad silnicí a tvoří pomyslnou hranici mezi horním a dolním koncem Vlčkové. Originál kříže z dílny rodáka je uložen v depozitáři na Ploštině. Kaplička je jednou z významných památek obce a dodnes slouží k náboženským účelům. Každoročně v květnu se zde konají roráty.

Kultura a tradice

Končiny (masopust) jsou ve Vlčkové dlouholetou tradicí. Každý rok, šest týdnů před Velikonocemi, se vydává několik místních, převlečených do nejrůznějších kostýmů v čele s medvědem, na pouť obcí. Průvod u každého domu zahraje a zazpívá, medvěd zatančí s jeho obyvateli. Odměnou za písničku a tanec bývá příspěvek do kasy, jejíž obsah je v létě použit na víkendovou rekreaci malých dobrovolných hasičů.

Přírodní zajímavosti

Obec leží na území Hostýnských vrchů. Na katastru obce se nachází přírodní památka Ondřejovsko, kterou tvoří zalesněný skalnatý hřbet, a přírodní památka Bzová. Obcí protéká potok Kameňák, jedna z větví řeky Dřevnice, která nedaleko pramení.

Místní pověsti

Vznik Vlčkové je opředen pověstí o statečném panošovi, který se dokázal postavit smečce hladových vlků. Zachránil syna svého pána a ten mu z vděčnosti daroval celé údolí potoka Kameňák. V něm byla vystavěna tvrz, kde se panoš Vlček usídlil a kde po čase vznikla osada.

Další témata

Oblibu si získává Vlčkovská lávka, soutěž v přejezdu nad hladinou místního rybníka na jízdním kole. Lávku dlouhou 36 m a širokou pouhých 25 cm postavenou místními dobrovolníky se snaží zdolat závodníci všech věkových kategorií.

Adresa

Vlčková

Turistické cíle

všechny
PP Ondřejovsko
PP Ondřejovsko
Vlčková
Přírodní památku Ondřejovsko tvoří zalesněný skalnatý hřbet se svahy exponovanými na jih a na sever v odlehlé vrcholové části Hostýnských vrchů u obce...
PP Bzová
PP Bzová
Vlčková
Přírodní památku Bzová tvoří lesní porost ve vrcholových partiích Hostýnských vrchů severozápadně od obce Vlčková. Byla vyhlášena v roce 1987 na výměř...
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest