Jestřabí

Slovní popis polohy obce

Obec Jestřabí leží 9,5 km jihozápadně od Valašských Klobouk a 1,5 km od Štítné nad Vláří. Příhraniční obec se rozprostírá v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Stručná historie obce

Jestřabí se v historických pramenech uvádí od roku 1503, i když je nepochybně starší. Od uvedeného data do r. 1945 obec náležela vždy k brumovskému panství, a s ním také měnila svého majitele. Roku 1850 se Jestřabí stalo samostatnou obcí s vlastní samosprávou. Tak je tomu dodnes, jen s výjimkou let 1976-1991, kdy bylo sdruženo pod společný Místní národní výbor se Štítnou na Vláří a Popovem. Dříve bylo katastrální území obce větší, protože k obci Jestřabí náležela osada Kochavec. V roce 1996 bylo vyhlášeno samostatné katastrální území Kochavec, kterému předcházelo v r. 1976 odtržení Kochavce od Jestřabí. Neblahý vliv na ráz krajiny měla socializace vesnice, při které zmizely meze a remízky, svahy v okolí vesnice se proměnily v obrovské lány. Od 90. let ubývá obdělávaných polí a mnoho pozemků bylo zatravněno, a to také kvůli málo úrodné půdě. Jestřabí bylo v minulosti až do počátku 20. století ryze zemědělskou a částečně pasteveckou obcí. Přes katastr obce prochází od roku 1887 železniční trať známá jako Vlárská dráha (Brno-Vlárský průsmyk).

Nejvýznamnější památky

Na návsi stojí kulturní památka, kaple zasvěcená od roku 1927 Panně Marii Svatohostýnské. Kamenný kříž vedle kaple má letopočet 1906. Ráz obce tvoří původní chalupy lidové architektury, typické pro jižní Valašsko. Od poloviny 20. století se začínají stavět domy nových typů, které do původní lidové architektury vůbec nezapadají. Tím dochází proměně celé podoby obce. Do dnešních dnů se zachovaly už jen čtyři původní hospodářské budovy (stodoly) z 19. století.

Kultura a tradice

O společenské události se v Jestřabí starají různé spolky, jako je Český červený kříž, hasiči, myslivci, včelaři a rybáři. Dobrovolné organizace udržují stálé tradiční zvyky od fašankovového průvodu s pochováváním basy přes Mikulášské obchůzky až po plesy a karnevaly.

Přírodní zajímavosti

Ze tří světových stran obec obklopují smíšené lesy a kopce - na východě je to vrch Brálové, jižním směrem se nachází masiv se dvěma vrcholy Na nivách (513 m.n.m.) a Doubrava (520 m.n.m). Na západní straně se tyčí vrchol kopce Rovně (435 m.n.m). Severní strana je otevřená a kolem obce protéká řeka Vlára. Flóra zdejších bělokarpatských luk je velmi bohatá – čítá stovky druhů rostlin. V okolí obce lze objevit i vzácné lilie zlatohlavé. Přibližně dva kilometry severozápadně od vesnice je chráněné území „Pod vrchy“ s bohatou populací sněženky podsněžníku a dalších jarních rostlin.

Možnosti trávení dovolené

Přes katastr obce dosud nevede žádná turistická stezka, ale plánuje se cyklostezka na trase Luhačovice – Vlárský průsmyk. V obci je sportovní hřiště a místní pohostinství.

Adresa

Jestřabí

Ubytování a služby

Turistické cíle

všechny
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest