Nedašov

Slovní popis polohy obce

Obec Nedašov je situována v jihovýchodní části Zlínského kraje. Částí katastrálního území obce prochází hraniční čára se Slovenskou republikou. Obec leží v dosahu větších měst, jako jsou Brumov-Bylnice (4 km), Valašské Klobouky (10 km), Slavičín (20 km), Vsetín (38 km), Luhačovice (45 km), Zlín (50 km).

Stručná historie obce

Nejstarší historickou zmínku o obci nalezneme v Historickém místopisu Moravy a Slezska. Praví, že "Nedašov se poprvé připomíná r. 1422 a náležel tehdy k panství hradu Brumova". Někteří badatelé se domnívají, že se v dávných dobách Nedašov rozkládal podél potoka Hrušovky pod Babí horou. Obec spravoval rychtář, volený obcí a potvrzovaný vrchností, a to vždy na jeden rok. Jeho zástupcem byl fojt, který byl oproti rychtářovi člověk svobodný. Fojtství bylo vždy dědičné a zbavené povinnosti vůči panstvu. Pro ostrahu pořádku u hranic, byl k dispozici sbor portášů, který byl dělen na šest skupin po devíti mužích a jednom desátníku. Na rozkaz vrchnosti byli povoláváni i do bojů a bitev. Jejich zbraní byl silný obušek, sekera, krátká ručnice a šavle. Dále k jejich výstroji patřil tulec na střelný prach, olovo a provazy na spoutávání. Jako šatu používali valašského národního kroje, který sestával z úzkých nohavic z bílého sukna z vlny, brucleku (vesty), dlouhého pláště, opánků nebo vysokých bot a čepice vydrovky. Lidé na Valašsku žili velmi prostě. V době, kdy nerobotovali "na pánském", si museli obstarávat živobytí pro sebe a své rodiny. Pěstovali různé plodiny, zpracovávali vlnu, kůži, konopí a len. V roce 1537 přešel Nedašov do rukou pana Adama z Lomnice, který Nedašovu udělil "právo úmrtní". Toto právo zaručovalo, že při úmrtí místního usedlíka, který nepořídil závěť, připadlo jeho vlastnictví nejbližším příbuzným. Do té doby připadal majetek vrchnosti. Dále pan Adam z Lomnice udělil obci "právo žaludové a bukové", což znamenalo, že poddaní mohli v panských lesích sbírat žaludy a bukvice. Za tuto milost musel každý dům odvádět měřici ovsa a jednu slepici. V 19. století a počátkem 20. století patřil Nedašov pod hejtmanství Uherský Brod. V roce 1918, vznikem Československé republiky, se stal Uherský Brod okresním městem, pod jehož správu patřil Nedašov do 1. ledna 1949, kdy byl okres převeden do Valašských Klobouk. V roce 1960 byl valašskokloboucký okres zrušen a 1. července 1960 byl Nedašov včleněn do tehdejšího okresu Gottwaldov (původně Zlín).

Nejvýznamnější památky

Dochovány jsou typické objekty valašského roubeného stavitelství č. p. 91 a 61.

Kultura a tradice

V obci se dodržují tradiční lidové zvyky - fašankové obchůzky, dožínky, velikonoční zvyky nebo Mikulášská nadílka. Divadelní představení se v nově zbudovaném Obecním domě konají velmi sporadicky, vystupují ochotnické soubory ze vzdálenějšího okolí. Kino vzhledem k nezájmu místních obyvatel již dlouhou dobu nepromítá. Občas se konají taneční zábavy a diskotéky, ale za kvalitnější kulturou se musí stále častěji vyjíždět za hranice obce.

Přírodní zajímavosti

Obec Nedašov je situována v jihovýchodní části Zlínského kraje, v příhraniční oblasti se Slovenskou republikou. Obec a jeho okolí spadá do oblasti známé jako Závrší a je součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 vyhlášena biosférickou rezervací. Zdejší krajina je převážně hornatá, má kopcovitý charakter s velmi členitými plochými hřebeny a mírnými svahy, což je příznačné právě pro Bílé Karpaty. Volně v přírodě je možno spatřit řadu vzácných rostlin a dřevin. Vesnice je rozložena většinou v údolí, podél potoka, tekoucího od východu k západu z hory Cigán, dále podél silnice proti proudu potoka Nedašovky tekoucího od severu z Nedašové Lhoty. Část vesnice se rozkládá také podél silnice jihozápadním směrem k Návojné a potoka Hrušovky. Potoky z oblasti Závrší se vlévají do řeky Vláry a tím náleží k povodí řeky Váhu, úvodí Dunaje a Černého moře. Střed vesnice leží v údolí s nadmořskou výškou 405 m nad mořem, ale vzhledem k hornatosti okolní krajiny jsou zde místa se značnými výškovými rozdíly. Jižně od Nedašova je to hora Holý vrch (830 m nad mořem) a východně hora Kaňůr (791 m nad mořem). Osmihektarová přírodní rezervace Jalovcová stráň je jalovci zarostlá pastvina asi 1,5 kilometru východně od Nedašova. Jedná se o krajinářsky velmi hodnotné území se zachovalými rostlinnými společenstvy s výskytem ohrožených druhů.

Možnosti trávení dovolené

Ke koupání a rekreačnímu plavání lze využít koupališť v sousedních obcích (Návojná, Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky) nebo okolních přírodních vodních ploch. Celoročně je také k dispozici krytý plavecký bazén v Brumově-Bylnici. Celá oblast je vzhledem ke své poloze a rázu krajiny vhodná k provozování všech druhů zimních sportů. Na své si přijdou nejen příznivci sjezdového lyžování, ale hlavně běžkaři, neboť krajina svou rozmanitostí poskytuje velké množství zajímavých tras pro zimní turistiku. V obci je k dispozici lyžařský vlek. V provozu jsou lyžařské vleky Kaňůr, Tarandová, ve Valašských Kloboukách, Študlově, Lidečku, Senici a Francové Lhotě s možností nočního lyžování. Letní a zimní turistika se stala hlavní doménou sportovního vyžití v oblasti. Vybírat lze z mnoha turistických tras procházejících překrásnou krajinou Valašska a také sítě cyklotras.

Adresa

Nedašov

Turistické cíle

všechny
PP Šumlatová
Nedašov
Přírodní památka Šumlatová chrání část pastvin na severním svahu Holého vrchu (830 m n. m.) asi 1,5 km jižně od Nedašova. PP je hodnotná jako zbytek l...
PP Pod Cigánem
Nedašov
Přírodní památka Pod Cigánem chrání úzký pás louky na okraji lesa na severním svahu vrchu Cigán (740 m n. m.) asi 1 km od Nedašova. Jedná se o zachova...
PR Jalovcová stráň
Nedašov
Přírodní rezervaci Jalovcová stráň tvoří jalovci porostlá jižně exponovaná pastvina u obce Nedašov. Byla vyhlášena v roce 1982 na ploše 8,63 ha....
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest