Nedašova Lhota

Slovní popis polohy obce

Obec Nedašova Lhota se nachází v oblasti zvané Závrší, na východním konci údolí potoka Říčka, asi 7 km východně od Valašských Klobouk. Obec leží na území CHKO Bílé Karpaty.

Stručná historie obce

První zmínka o obci je z roku 1503, kdy se osada připomíná v Zemských deskách jako součást panství hradu Brumov, který střežil hranice našeho státu u Vlárského průsmyku s Uhrami. Je však pravděpodobné, že na území naší obce žili osadníci dříve, protože v roce 1271 bylo provedeno přesné určení hranic a tehdejší purkrabí brumovský Smil z Kunštátu, plnomocník krále, musel zajistit, aby při sedle paseckém někdo hlídal. Je proto možno říci, že Nedašova Lhota byla osídlena okolo roku 1300 a snad i dříve.

Nejvýznamnější památky

Z dochovaných památek si zasluhuje pozornost památkově chráněná dřevěná roubená zvonička z roku 1867, dřevěná chalupa č. p. 105, která byla přestěhovaná jako cenná státní památka na výletiště do Nedašova. Hodnotná je hasičská čtyřkolová ruční stříkačka z roku 1902.

Kultura a tradice

V obci se z kulturních tradic zachovala prosincová pochůzka čertů a svatého Mikuláše, dále se slaví fašankový průvod a dodržují velikonoční zvyky.

Přírodní zajímavosti

V obci je chráněno několik stromů - oskeruša (druh jeřabiny), tři duby starší 200 let a lokalita chráněných jalovců.

Možnosti trávení dovolené

Po rozdělení Československa se Nedašova Lhota stala pohraniční obcí s hraničním přechodem do Slovenské republiky. Obcí prochází turistické stezky.

Adresa

Nedašova Lhota

Turistické cíle

všechny
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest