Rokytnice

Stručná historie obce

První písemná zmínka o obci (tehdy jako Roketnici) je z roku 1503, kdy se uvádí jako součást brumovského panství Podmanických z Podmaněna. V Roketnici byl tenkrát panský dvůr, kolem něhož se rozrostla osada. Archeologické nálezy však dokazují osídlení již v 9. až 10. století a snad i dříve. Jako farní obec příslušná ke Slavičínu se Roketnice připomíná k roku 1644, kdy již přibližně sto let byla ve Slavičíně farní škola. Do ní měly docházet také děti z přifařených obcí, tedy i z Roketnice. Ovšem v dokumentaci farní školy z roku 1812 (tedy z období, kdy již platil zákon o povinné školní docházce) čteme, že v roce 1812 bylo v Roketnici padesát čtyři dětí školou povinných, ale do farní školy do Slavičína jich docházelo sotva osm. Obec Roketnice musela přesto přispívat na učitele do doby, než byla roku 1820 zřízena vlastní škola. Mimo místní děti do ní docházely také školáci ze Šanova (4 km) a části Hrádek (3 km). V roce 1925 došlo na oficiální přejmenování dřívějšího názvu obce Roketnice na Rokytnici. Základem obecních symbolů jsou významní majitelé osady. Hlavní znakovou figurou je černý kozel baronů Bujakovských, Ledererové jsou prezentování zlatými hvězdičkami. Patriarší kříž, který kozel přidržuje, připomíná kapli sv. Cyrila a Metoděje v Kochavci, osadě připojené k Rokytnici. Figury uplatněné ve znaku jsou v obměněné formě uplatněné i v návrhu obecního praporu. Rokytnice se dostala do podvědomí široké veřejnosti konáním Československého setkání na Peňažné a bojem proti uzavření volného přechodu hranice. V roce 2000 se Rokytnice odtrhla od Slavičína a stala se samostatnou obcí. Osamostatnění se projevilo v intenzivním rozvoji obce a v pořádání mnoha sportovních a kulturních akcí, které si získávají přízeň domácích i návštěvníky i ze vzdáleného okolí.

Slovní popis polohy obce

Obec Rokytnice se nachází v údolí potoka Rokytenky asi 4 km jihovýchodně od Slavičína na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. V obci se prolínají prvky valašské, slovácké a kopaničářské.

Nejvýznamnější památky

Na návsi se nachází kaple sv. Anny spojená s požární zbrojnicí a obecním úřadem. Vystavěna byla v letech 1937-38. Stojí na místě původní dřevěné zvonice pocházející z doby kolem r. 1850. Poblíž kaple sv. Anny stojí pískovcový kříž vyzdobený kamenickými doplňky, na přední straně s nápisem: „Dokonáno jest. Věř tento kříž, duše má, tak budeš spasená.“ Na zadní straně se píše „Tento kříž jest zhotoven pro obec Rokytenskou za E. Malaníka r. 1861.“ Kříž je kulturní památkou. Dnešní kaple sv. Cyrila a Metoděje byla vystavěna na místě kaple původní, v osadě Kochanec. V roce 1931 byl zakoupen v Olomouci u sochaře V. Semeráka mramorový pomník na počest padlých občanů obce Rokytnice v 1. světové válce. Kamenný kříž u cesty ke Slavičínu doplňuje kamenná plastika Panny Marie.

Kultura a tradice

Necelých šest set stálých obyvatel dodržuje martinské hody vždy o čtvrtém víkendu před první adventní nedělí. K měsíci červenci přísluší anenské hody a také anenská pouť. Zachován zůstává rovněž fašank, stavění máje, svátek Tří králů, vítání občánků, vrkačování nebo rozsvěcování vánočního stromu na sklonku každého roku. Červencovou událostí je cyrilometodějská pouť na Kochavci, osadě připojené k Rokytnici.

Přírodní zajímavosti

Na návrší poblíž školy stojí lípa vyhlášena v roce 2001 památným stromem. Jedná se o lípu velkolistou (Tilia platyphyllos), která se nachází u božích muk v centru obce nedaleko obecního úřadu. Svou velikostí tvoří nápadnou dominantu starou odhadem 300 let. Koruna má asymetrický tvar a šířku 24 m, což je více než výška celého stromu dvacetimetrového stromu s obdivuhodným obvodem 433 centimetrů. Tím je „nejtlustším“ památným stromem v Bílých Karpatech.

Možnosti trávení dovolené

Obcí prochází Beskydsko-karpatská magistrála. V okolí obce je vyznačeno několik naučných stezek, například padesátikilometrová značená Cesta 1. čs. partyzánské brigády "Jan Žižka" s řadou pomníků a památníků na činnost brigády i na umučené obyvatele. Výborné podmínky jsou také pro cykloturisty. V zimě je možné využít lyžařských areálů v některé ze sousedních obcí nebo na území Slovenska. Prozatím ve fázi budování je přestavba obecního domu na rekreační středisko.

Adresa

Rokytnice
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest