Rudimov

Slovní popis polohy obce

Obec Rudimov leží asi 13 km od města Luhačovice a 5 km západně od Slavičína, v lesnaté krajině v údolí potoka Třešňůvky.

Stručná historie obce

Obec Rudimov bývala církevním majetkem - součástí sehradického léna, jehož správním centrem byl hrad Engelsberk (nazývaný také Sehradice, případně Sehrad). První písemná zmínka o Rudimově pochází k roku 1440. Obec se ve starších pramenech nazývala Radimov, Rodimov, německy Rudimov. Na území Rudimova byly objeveny četné archeologické nálezy z doby kamenné, bronzové, dále pozůstatky po keltském i ranně slovanském osídlení. Historie Rudimova je spjata se šlechtickými rody Cimburků, Landštejnů, Šternberků, Tetourů, Serenyiů, Haugvitzů, Bellgardů, knížetem Jiřím Lubomírským a dalšími. V 19. století se v Rudimově dolovala železná ruda, která se vozila ke zpracování do hutě v Bojkovicích. Tak jako jinde na Slavičínsku, i tady bylo významnou živností zvěroklestičství připomínané již roku 1545. Výpomocná škola byla v obci asi od roku 1812, dříve musely děti chodit do školy do Slavičína. Roku 1885 se uvádí již místní jednotřídní česká škola. V Rudimově působilo několik spolků, například Čtenářská beseda založená roku 1909 a zaniklá roku 1937, Domovina s datem vzniku 1923, Sbor dobrovolných hasičů (1907), tělocvičná jednota (od r. 1936) a ochotnické divadlo (do r. 1961). Symbolika obce má v zeleném štítě zkřížené zlaté berly se stříbrnou a červenou sudarií, přeloženou uprostřed stříbrným veslem. Navazuje na pečeť z roku 1520 s vyobrazením postavy svatého Vojtěcha.

Nejvýznamnější památky

K významným památkám Rudimova patří roubená dřevěná zvonice z roku 1780, kamenný kříž z roku 1746 bohatě zdobený reliéfy a dřevěný kříž s bohatou dřevořezbou z roku 1820 - práce lidového umělce. Na katastru obce se nacházejí pozůstatky po slovanském hradisku "Gradca" v trati Zachrástí – Ploštiny. Archeologická lokalita je zajímavá nálezy převážně ze střední doby hradištní. Dokladem slovanského osídlení jsou také mohyly nacházející se v tratích Spalica, Paličky a Gradca. V obci je vystavěn pomník na památku rudimovských vojínů padlých v letech 1914-1918.

Kultura a tradice

V Rudimově si každoročně připomínají tradici fašanku a masopustu, oslavují májové stavění a kácení máje s taneční zábavou a pořádají zábavu známou jako „Červencová noc“. Pravidelně se koná také turnaj v kopané s taneční zábavou.

Přírodní zajímavosti

Rozsáhlé vysokokmenné ovocné sady Rudimov jsou nedílnou složkou krajiny Bílých Karpat. Vyskytují se zde původní regionální odrůdy ovoce, které byly plně přizpůsobeny přírodním podmínkám. Zároveň jsou vhodným prostředím pro rostlinné (orchideje) i živočišné (specializovaný hmyz, ptactvo) druhy, které byly vytlačeny z okolní intensivně využívané zemědělské krajiny.

Možnosti trávení dovolené

Rudimov má vybudováno fotbalové a dětské hřiště, výletiště, k rekreaci a koupání slouží víceúčelová nádrž. V obci je otevřena prodejna smíšeného zboží, jsou zde i dvě soukromé ubytovny (např. pro rodinnou rekreaci).

Adresa

Rudimov

Turistické cíle

všechny
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest