Slavičín

Slovní popis polohy obce

Město leží v předhůří Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, v jihovýchodní části okresu Zlín. Od severu dotvářejí obraz panoramatu okolní krajiny Vizovické vrchy. Západně zasahuje do Slavičínska oblast Luhačovského Zálesí s proslulými lázněmi Luhačovice.

Stručná historie obce

První historická zmínka o Slavičínu pochází z r. 1141. V roce 1256 byla osada dle darovací listiny olomouckého biskupa Bruna ze Šaumburku věnována jako léno Helembertovi de Turri. V té době zde byl kostel a fara a Slavičín byl městečkem s právem tržním, celním a hrdelním. Vývoj města byl v minulosti ovlivněn blízkostí uherské hranice a Vlárského průsmyku, kudy pronikaly nejen civilizační vlivy, ale procházela zde vojska Uhrů, Tatarů a Turků. Ve 13., dále 17. a 18. století bylo obyvatelstvo zkoušeno tatarskými vpády. Hlavním zdrojem činnosti a obživy zde bývalo hlavně zemědělství, v 19. století však prosluli zdejší muži doma i ve světě řemeslem zvěroklestičským. Pro Slavičín a okolí měl později největší význam rozvoj obuvnického průmyslu. V roce 1860 si postavil podnikatel Josef Pivečka ve Slavičíně koželužnu, která počátkem 20. století přešla na tovární výrobu a po 2. světové válce se dále rozrostla o továrnu na výrobu obuvi zn. Japis. Vznikem závodu Detona v roce 1936, později s názvem Vlárské strojírny, nastal rozmach strojírenství. Během II. světové války 29. srpna 1944 se nad Slavičínem odehrála letecká bitva, v níž němečtí stíhači sestřelili 10 amerických bombardovacích letounů. Dvacet osm amerických letců bylo pohřbeno na slavičínském hřbitově, který se tak stal největším hromadným hrobem amerických letců na území naší republiky.

Nejvýznamnější památky

Nejstarší stavbou ve městě je kostel ze 13. století zasvěcený svatému Vojtěchovi. V roce 985 zde sv. Vojtěch pobýval při příležitosti misionářské cesty z Uher přes Vlárský průsmyk na Moravu. Na návrší vedle kostela, na přilehlém hřbitově, se nachází i památník obětem letecké bitvy nad Slavičínem. Druhému, menšímu návrší ve středu města, vévodí barokní zámek z roku 1750 s přilehlým anglickým parkem. Dnes slouží zámek k pohostinským účelům, veřejný park je místem pro odpočinek a procházky, je zde dětský koutek a pavilon pro hudební aktivity, kuželna, volejbalové kurty a amfiteátr s letním kinem. K historii zámku patří i založení rybníků, které jsou po obnově jedinečnou oázou klidu a rájem pro rybáře. Naučná stezka okolo rybníka Slavík je zdrojem poučení o fauně a floře. Na náměstí Mezi Šenky stojí od roku 1893 budova Záložny, bývalé středisko místního kulturního a společenského života. Společenský sál je hodnotný pro výtvarně zdobený strop. K dalším zajímavostem patří evangelický hřbitov v místní části Divnice, kaple Panny Marie v ulici Osvobození a morový hřbitov z r. 1831.

Kultura a tradice

Na Slavičínsku, kde se většina obyvatelstva věnovala zemědělství či chovu dobytka, se po dlouhou dobu udržely staré zvyky, tradice i řeč. Kroj ve Slavičíně se nosil ještě v druhé polovině 19. století, asi do roku 1880. Ve druhé polovině dvacátého století vzrostl zájem o staré zvyky, obyčeje a lidovou kulturu, kterou se snažily přiblížit lidu četné národopisné soubory písní a tanců. Patřil k nim Slavíček, který v roce 1953 založil učitel Milan Švrčina. Dětský národopisný soubor Slavičánek se od roku 1985 věnuje představení písní, tanců, her a říkadel z Valašska. Potřeba oživení folklorních tradic Slavičína a okolí dala vzniknout cimbálové muzice Slavičan. Muzikanti zpracovávají písně jihovýchodního Valašska a Luhačovského Zálesí. Členové národopisných souborů pořádají počátkem roku Valašský bál, další formou dodržování lidových zvyků na Slavičínsku je tradice slavení masopustu. O Velikonocích vycházejí „ogaři“ s „tatary“, kterými vymrskají cérky, aby rostly do krásy a mladosti. Dovednost pletení tatarů či malování vajíček získává současná mládež na veřejném předvádění tradičních řemesel nazvaném „Valašský kumšt pro radosť aj užitek“. Členové svazu ochránců přírody založili tradici Otvírání studánek s vycházkou do jarní přírody. Na tradici dřívějších „jarmarků“ navazuje město pořádáním Svatovojtěšského jarmarku a předvánočních trhů při Rozsvícení vánočního stromu. Jednou z venkovských tradic dodnes udržovaných v okolních obcích a místních částech je stavění máje a také hody, které se zde slaví obvykle na svátek svaté Kateřiny. Mnohé doklady a sbírky předmětů představuje Městském muzeum ve Slavičíně, kde je také expozice věnovaná letecké bitvě v roce 1944.

Přírodní zajímavosti

K ojedinělým zajímavostem patří obnovený Pivečkův lesopark, zbudovaný v roce 1940. Zdobí ho dřevěné plastiky pohádkových postav, vytvořených studenty VŠUP Praha na přelomu 20. a 21. století. V okolí jsou nejcennějším bohatstvím Bílých Karpat jedinečné květnaté louky s množstvím vzácných orchidejí, které jsou předmětem ochrany: vstavač kukačka, silně ohrožený prstnatec bezový, vstavač mužský a hlavinka horská, vemeník dvoulistý, lilie zlatohlavá, sněženka podsněžník.

Možnosti trávení dovolené

Členité okolí Slavičína láká k turistice i cykloturistice po značených trasách v Bílých Karpatech, na severu zase ve Vizovických vrších. Slavičín protíná hustá síť cyklotras. Doporučenou výbavou návštěvníků Slavičína je fotoaparát, dále dobrá obuv nebo bicykl, rybářské pruty nebo tenisové rakety, v zimě pak lyže nebo běžky. Ve městě je otevřena autopůjčovna a opravna kol. Pro případ odpočinku a zábavy lze uskutečnit návštěvu stálého nebo letního kina, prohlídku městského muzea nebo výstav umění ve třech malých galeriích či využít pohostinnosti zdejších restauračních podniků. Místní Klub českých turistů udržuje více jak třicetiletou tradici Slavičínské šedesátky, členové svazu ochránců přírody založili tradici Otvírání studánek s vycházkou do jarní přírody. Nadmořská výška (350 m) a převážně listnaté lesy vytvářejí ve Slavičíně a okolí velmi příjemné klimatické podmínky.

Adresa

Slavičín
763 21 Slavičín

Turistické cíle

všechny
Slavičínská kuželna
Slavičín
Nově zrekonstruovaná kuželna ve Slavičíně se dvěma dráhami...
Kostel sv. Vojtěcha
Slavičín
Kostel sv.Vojtěcha je nesporně nejstarší budovou ve Slavičíně. Zároveň však také patří mezi nejstarší historicky doložené kostely v kraji. Jeho vznik...
ARMY PARK
Slavičín
Bývalé kasárny VÚ 1337 v Bohuslavicích nad Vláří. Návštěvníci si mohou prohlédnout dobové prostory kasáren s možností ubytování. Expozice raketového ...
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest