Muzea a galerie

Valašská izba, 476x356, 27.28 KBValašská izba
Pro všechny, kteří chtějí poznat, kulturu, historii a tradice, ale také současné umění Jižního Valašska, jsou otevřeny brány muzeí a galerií na celém našem území.

Zálesím proti proudu času

Muzeum luhačovického Zálesí
Poznejte etnografickou výjimečnost Zálesí a navštivte muzeum, které bylo založeno takřka před sto lety z iniciativy Antonína Václavíka, místního rodáka. Muzeum je centrem poznávání historie a kulturních tradic regionu v okolí Luhačovic. Expozice Známé i neznámé Luhačovice, umístěná v prostorách kulturního domu Elektra, spojuje tři pohledy na Luhačovice počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi Luhačovice jako centrum tradičního národopisného regionu, jako místo s výskytem léčivých vod a rozvíjejícím se lázeňstvím a současně jako specifickou městskou část, vyrůstající mezi vesnicí a lázněmi. Muzeum prostřednictvím nové expozice zveřejňuje jak hodnotnou národopisnou sbírku, tak sběry z posledních let, zaměřené na dokumentaci luhačovického lázeňství a historie obce.
Expozici doplňují krátkodobé výstavy a doprovodné programy pro školy a vveřejnost. Přátelé, dobrou náladu s sebou, jdeme se něčemu přiučit…
 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Muzeum luhačovického Zálesí
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
+420 577 132 883
muzeum.luhacovice@seznam.cz
www.muzeum-zlin.cz
Otevřeno celoročně
 
Muzeum lidového bydlení Kaňovice
 
Muzejní areál v Kaňovicích tvoří tzv. Hrabinova usedlost. Skládá se z obytného domu, stájí, malého sklepa a dvoupatrové sýpky. Soubor staveb z nepálených cihel pochází z 18. a 19. století. Dřevěný strop je pokrytý ochrannou vrstvou hlíny. Zdi jsou potaženy hliněnou omítkou a vybíleny vápnem. Obec Kaňovice koupila Hrabinovu usedlost v roce 2005, aby zde pořádala různé místní akce příhodně spjaté s lidovými tradicemi a vytvořila muzeum pod širým nebem, které dnes prezentuje tradiční interiéry, nástroje a zařízení.
 
Městské muzeum Slavičín
Městské muzeum Slavičín prezentuje bohatou historii města a jeho okolí. Unikátem je expozice věnovaná letecké bitvě nad Bílými Karpaty, která se odehrála v roce 1944. V nedávné době vznikla na nádvoří muzea rekonstrukce raně středověké polozemnice, která odkazuje na počátky osídlení zdejšího regionu. Další zajímavostí je lidová jizba, která znázorňuje kulturu poloměstského bydlení v první polovině 20. století.
 

Po stopách folkloru

Vesnické muzeum Kelníky
Máte-li chuť poznat něco z výjimečného etnografického fondu Luhačovského Zálesí, jistě byste neměli minout pozoruhodnou muzejní expozici, která je umístěna v té nejmenší obci regionu – v Kelníkách. V prostorách zdejšího multifunkčního domu jsou vystaveny předměty denní potřeby a jednotlivé části nábytku a krojové součásti, které byly darovány nebo zapůjčeny místními obyvateli. Sál pro muzeum připravili a členové kelnického folklorního kroužku Fěrtůšek. K muzeu patří krojový archív, který tvoří zrekonstruované kroje a krojové součásti Luhačovského Zálesí z období let 1900-1950. Jedná se o kroje ženské, svatební, sváteční, polosváteční a smuteční.
 
Obecní muzeum Kelníky
Obec Kelníky
Kelníky 1, 763 07 Velký Ořechov
+420 731 520 166
+420 605 523 848
www.kelniky.eu
 
Městské muzeum Valašské Klobouky
 
Městské muzeum ve Valašských Kloboukách provozuje dva historické objekty. Starou radnici a Červený dům. Do objektu Staré radnice (čp. 276) se sídlo muzea stěhovalo v roce 1962. V domě čp. 108 byla později zřízena závodní jídelna, dřevěnice čp. 79 s interiéry lidového bydlení padla za oběť výstavbě bytovky. Dalším muzejním objektem se tedy stal tzv. Červený dům (čp. 194, měšťanský dům z roku 1781), v němž byly v roce 1998, po stavební rekonstrukci, instalovány expozice interiéru měšťanské domácnosti, soukenictví, plátenictví a barvířství. Prostory v domě čp. 105, kde po dobu rekonstrukcí budov čp. 194 a 276 muzeum sídlilo, město Valašské Klobouky postupně pronajalo soukromým subjektům.
 
Fond Městského muzea ve Valašských Kloboukách obsahuje archleologickou a etnografickou sbírku, fotoarchiv, historickou knihovnu s fondem zámecké knihovny rodu Centner-Manner nebo expozici Pravěk Jižního Valašska. 
 
To nejatraktivnější, co do klobouckého muzea táhne nejvíce návštěvníků, je druhý muzejní objekt, tzv. Červený dům. V interiérech 19. století je prezentováno nejslavnější místní řemeslo, soukenictví, spolu s plátenictvím a barvířstvím. Návštěvník může sledovat nejen dobové zařízení světnice či černé kuchyně, ale pozná i výrobní postupy zmíněných řemesel – a třeba uvidí i tkaní na soukenickém stavu.
 
Městské muzeum
Masarykovo náměstí 276
766 01 Valašské klobouky
telefon: +420 577 320 095
muzeum (@) mu-vk.cz
 

Muzeum stavitelství a řemesel jižního Valašska

Jedná se o nejmladší valašské vesnické muzeum, které se nachází v Drnovicích čp. 64. Nalezneme zde stálou expozici věnovanou stavitelství a řemeslům na jižním Valašsku a také putovní výstavy, kterým je vyhrazen prostorný podkrovní sál.

Vizovice a Slušovice kulturní

Galerie Jiřího Holíka

Galerie obrazů a plastik výtvarníka Jiřího Holíka, člena Skupiny 4 UVU SVU Ostrava. Otevřena po předchozí telefonické domluvě.

Kalendář akcí

všechny

Nejbližší

Chystané

Turistické cíle

všechny
Lázně Luhačovice
Luhačovice
Největší moravské lázně, které se od roku 2019 pyšní oceněním European Destinations of Excellence (EDEN), jsou proslulé příznivými klimatickými podmín...
Rezervace ČSOP Ščúrnica
Valašské Klobouky
Zachráněný les se nachází za vrcholem Ploščiny v nadmořské výšce 793 m. Les, postupně měnící se v horský prales, zůstane jako přírodní rezervace České...
Národní kulturní památník Ploština
Drnovice
Národní kulturní památník Ploština připomíná vyvraždění stejnojmenné pasekářské osady nacisty na konci 2. světové války za podporu partyzánů. Dominant...
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest