Pověsti Slavičín

Chcete vědět, jak vznikl Slavičín a proč se musí nadávat, když jedete kolem? Přečtěte si pověsti z okolí Slavičína.
Městské muzeum ve Slavičíně, 476x356, 40.57 KBMěstské muzeum ve Slavičíně

O počátcích Slavičína – verze svatovojtěšská

Traduje se, že se Slavičín nachází v místech, kde se na  své cestě z Uher do Čech zastavil svatý Vojtěch, který zde měl dokonce kázat a křtít. Vojtěch tehdy s družinou nocoval na jednom vršku, na protějším vrchu prý stával hrad, jehož paní byla slepá. V noci nemohla spát, přistoupila k oknu s tváří obrácenou k Vojtěchovu tábořišti a zdálo se jí, že vidí jakousi zář. Byl tam rozložen oheň: čím více do něj paní upírala oči, tím zřetelněji oheň viděla, až nakonec prohlédla úplně. Když se druhého dne na to zázračné místo vypravila s družinou, setkala se s Vojtěchem, který ji záhy také pokřtil. Ale nabízené peníze Vojtěch nepřijal: řekl paní, ať raději nechá zbudovat kostel. Stalo se. Na místě Vojtěchova noclehu dala paní postavit kostel a z jejího syna se stal kněz. Slavný čin pak dal jméno i tamní osadě, Slavičínu. 

Hastrman

Jeden dědeček pásal krávy na Lukšíně a jednou na podzim si rozdělal oheň, aby se ohřál a upekl si brambory. Najednou přišel k ohni malý chlapec a brambory začal vytahovat. Dědeček se po něm ohnal, ale on se jen ušklíbl a skočil do Lukšínského potoka. - Jiné vyprávění je o vodníkovi, který se objevoval u Výpustě: ten se ale u ohně jen hřál a nic zlého nedělal. – A před kapličkou, u bývalého mlýnského náhonu, vídali někdy lidé poskakovat lopuchový list („lopún“). Jednou se ztratil tak, že vyletěl na stavidlo a se smíchem skočil do vody.

Hastroši

Slavičínští formani se na svých cestách nejednou setkávali s hastroši (jinde se jim říkalo světlonoši). Ti se navěšeli na vůz, že s ním koně nemohli hnout, a nepomáhalo ani šlehání bičem, ani modlitba. Pomáhalo jen bohapusté klení.
Poznámka: Na cestách bylo možné potkat i malého chlapce s hlasem dospělého chlapa: byl drzý, jen se posmíval. 

Slavičínský recept, jak spatřit čarodějnici

Kdo chtěl vidět čatrodějnici, přinesl si na vánoční půlnoční mši do kostela dřevěnou stoličku, v níž nebyl jediný hřebík. Při pozdvihování pak bylo nutné vstát a podívat se dírkou té stoličky směrem k oltáři. Při splnění těchto podmínek bylo možné uvidět čarodějnice, jak stojí zády k oltáři.
Prameny: Brzobohatý, D.: Pohádky a pověsti ze Slavičínska. Slavičín 2001, s. 92.
 
Pověsti pochází z publikace P. Odehnal: Jižní Valašsko v pověstech (katalog), www.msvk.eu

Kalendář akcí

všechny

Nejbližší

Chystané

Probíhající

Turistické cíle

všechny
Lázně Luhačovice
Luhačovice
Největší moravské lázně jsou proslulé příznivými klimatickými podmínkami a příjemným prostředím, kterým vetkl přímo pohádkovou podobu architekt Dušan ...
Vincentka
Luhačovice
Vincentka® je ojedinělá přírodní léčivá minerální voda, velmi silně mineralizovaná, jódová, uhličitá minerální voda hydrogenuhličitano-chlorido-sodnéh...
Rezervace ČSOP Ščúrnica
Valašské Klobouky
Zachráněný les se nachází za vrcholem Ploščiny v nadmořské výšce 793 m. Les, postupně měnící se v horský prales, zůstane jako přírodní rezervace České...
Luhačovské Zálesí o.p.s.MAS PloštinaMAS Vizovicko a SlušovickoMAS Hornolidečska Resort LuhačoviceVýchodní Morava
Facebook Youtube Twitter Pinterest